Шановні друзі!


Дуже цінно, що ви вирішили допомогти в цей важкий для України і українців час, за що ми вам безмежно вдячні. Волонтерська праця є добровільною, безоплатною, сумлінною та законною. Я ___________________________________________________:

 

 • Зобов’язуюся шанобливо ставитися до координаторів, інших волонтерів та відвідувачів

 • Зобов’язуюся приходити вчасно у записані мною години роботи, чітко і сумлінно виконувати роботу призначену координатором

 • Зобов’язуюся не псувати майно і речі та не привласнювати речі призначені для допомоги українським переселенцям. Волонтерам забороняється вибирати і відкладати для себе одяг і речі під час роботи. 

 • Зобов’язуюся працювати лише на благо України і українського народу і гідно представляти Україну як волонтер в Швеції.

 • Підтримую суверенність, незалежність та територіальну цілісність України

 • Засуджую російське вторгнення на територію України та воєнні злочини вчинені російськими окупантами проти мирного населення України

 • Підтримую жорсткі санкції проти Росії. 

 

Дата                                                                                                Підпис
Kära vänner!

Det är mycket värdefullt att ni bestämde sig för att hjälpa till Ukraina och ukrainare i denna svåra tid, vilket vi är oändligt tacksamma för. Volontärarbete är frivilligt, oavlönat, samvetsgrant och lagligt.


  Jag  ___________________________________________________:

 

 • Jag förbinder mig till att behandla samordnare, andra volontärer och besökare med respekt

 • Jag förbinder mig till att komma i tid för mina schemalagda arbetstider samt utföra den tilldelade uppgiften enligt bästa förmåga

 • Jag förbinder mig till att inte skada egendom och att inte ta kläderna eller övriga artiklar som är ämnade till flyktingarna för eget bruk 

 • Jag förbinder mig till att endast arbeta till förmån för Ukraina och det ukrainska folket.

 • Jag stöder Ukrainas suveränitet, självständighet och territoriella integritet

 • Jag fördömer den ryska invasionen av Ukraina och krigsförbrytelser som de ryska ockupanterna begått mot Ukrainas civilbefolkning

 • Jag stödjer hårda sanktioner mot Ryssland.


Datum                                                                                                Signatur

Dear friends!

It is very valuable that you decided to help in this difficult time for Ukraine and Ukrainians, for which we are infinitely grateful. Volunteer work is voluntary, unpaid, honest and legal.


  I  ___________________________________________________:


 • I commit to treat coordinators, other volunteers and visitors with respect

 • I commit to arrive on time for my scheduled hours of work, to clearly and honestly perform the work assigned to me by the coordinator

 • I commit to not damage property and to not appropriate clothes and other items that are intended for Ukrainian refugees for my own use.

 • I commit to work only for the benefit of Ukraine and the Ukrainian people.

 • I support the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine

 • I condemn the Russian invasion of Ukraine and the war crimes committed by the Russian occupiers against the civilian population of Ukraine

 • I support strict sanctions against Russia.Date                                                                                          Signature